Het verdriet ons ten zeerste om u, bezoeker van deze website, te moeten melden dat Diane Dyckhoff op 10 maart 2007 is overleden.


Enkele bespiegelingen over mijn werk

Mijn werk wordt gekenmerkt door steeds terugkerende uitgangspunten.
Betrokkenheid bij de natuur.
Aandacht voor de wisseling van seizoenen en groeiprocessen.
Aandacht voor patronen letterlijk en figuurlijk in de gedragingen
van mensen, leven en maatschappij.
Kleur als betekenisdrager en /of noodzakelijk accent in zijn omgeving.
Oog voor detail zonder het geheel uit het oog te verliezen.
Het procesmatige speelt een grote rol.
Inhoudelijke gelaagdheid.

Iedere opdracht of uitnodiging, voor binnen of buiteninstallaties, een werk voor de openbare ruimte of een relatiegeschenk, dagen me uit om via een analyse van de gegeven situatie (o.a.geschiedenis, plek, omgeving) te komen tot een concept wat aan de basis ligt van het betreffende werk. Ik zoek naar de optimale mogelijkheden om het concept tot verbeelding te brengen. Onconventionele materialen schuw ik niet. De keuze ervan wordt natuurlijk medebepaald door de aard van de opdracht / uitnodiging en zonodig aangepast in relatie tot de specifieke eisen.
Betrokkenheid van het publiek (ook kinderen) vind ik belangrijk. Soms wordt het publiek daadwerkelijk ingezet bij het ontstaansproces en wordt er zelfs een onderdeel van.
Studiereizen en een werkverblijf in Japan hebben deze uitgangspunten bekrachtigd en de daar opgedane inspiratie ligt vaak aan de basis van mijn beeldende vertalingen in concept, vorm, kleur en materiaalgebruik.